Overslaan naar content

In gesprek met onze collega's...

Margo de Bruin, Schoolmaatschappelijk werker

Wat is jouw rol binnen het team? Ik verzorg samen met collega’s het schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs en bij het Opvoedadviespunt. Ik vind het fijn om meerdere taken te hebben en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Voorheen deed ik alleen algemeen maatschappelijk werk, totdat ik ontdekte dat schoolmaatschappelijk werk hier in de gemeente nog niet werd aangeboden. We zijn met de gemeente in gesprek gegaan en vroegen subsidie aan. Vervolgens zijn we op twee scholen gestart en inmiddels bieden we op alle basisscholen schoolmaatschappelijk werk aan.

Binnen het team ben ik woordvoerder en sluit ik aan bij themabijeenkomsten, overleggen met de gemeente en neem ik deel aan de subsidietafel.

Hoe ziet jouw werkdag eruit? Die is altijd anders. Soms start ik op school in een breed overleg of begin ik met een gesprek met een leerling. Soms sluit ik aan bij een inloop voor statushouders of ga ik op huisbezoek bij ouders met opvoedvragen. Geen dag is hetzelfde.

Waarom is jouw werk belangrijk? Ik hoor vaak van ouders dat ze het fijn vinden om met me te praten. Ze voelen zich gehoord, krijgen inzicht in hun problematiek, vinden passende oplossingen en ontdekken hoe ze hun wensen kunnen realiseren. Ouders vinden het vaak fijn dat ik dingen uitteken en ze maken geregeld een foto van mijn tekeningen of plakken hem op de koelkast. Ik vind het heel mooi om te zien dat ouders na een traject meer openstaan voor de mooie kanten van hun kinderen.

Wat is het meest opmerkelijke dat je in je werk hebt meegemaakt? Dat een ouder tijdens het echtscheidingsspreekuur vroeg of ik namens haar naar de gemeente kon gaan om aan te geven dat ze wilde scheiden. Ook vind ik het mooi dat ik als blanke westerling volledig geaccepteerd wordt in een multiculturele vrouwengroep waarin mij Arabisch wordt geleerd.

Hoe zou je Kwadraad in een zin of enkele woorden samenvatten? Vooruitstrevend, koploper, aandacht voor de cliënt, meedenkend.

Chantal Geul, Sociaal Makelaar

Wat is jouw rol binnen het team? Mijn functie is sociaal makelaar bij het sociaal team. Ik ben vanuit het sociaal team verbinder tussen informele en formele partijen in zorg & welzijn, (vrijwilligers)organisaties, burgers en de gemeente Gouda. Als sociaal makelaar ligt onze focus op de voorliggende voorzieningen in Gouda, we brengen deze onder de aandacht in ons netwerk of we creeren nieuwe voorzieningen. Voorliggende voorzieningen zijn belangrijk om maatwerk te voorkomen en om bewoners meer bij de wijk te betrekken.

We worden geregeld gevraagd om bij diverse overleggen mee te denken en doen, zowel bij de gemeente Gouda als andere organisaties, omdat wij een goed overzicht hebben van wat er speelt en wat er nodig is in de wijken. We zijn de spin in het web, delen graag onze informatie en verbinden mensen en organisaties met elkaar. Ook zijn we zichtbaar en aanspreekbaar in de wijk en de buurthuizen.

Waarom is jouw werk belangrijk? Als sociaal makelaar stimuleer je sociaal werkers om minder maatwerk in te zetten en meer voorliggend te werken. Het accent ligt niet alleen op de hulpvraag van bewoners, maar ook op wat een bewoner kan toevoegen in de wijk. Daarnaast verbind je mensen en organisaties met elkaar, zodat men elkaar snel weet te vinden. Zo ontstaan er mooie vrijwilligersinitiatieven in de wijk die bijna niet meer weg te denken zijn, zoals de Papierwinkel en de Kapsalon.

Wat is voor jou waardevol in je werk? Ik vind het belangrijk om samen te werken met fijne collega’s en om mee te mogen denken op verschillende fronten. Daarnaast hecht ik veel waarde aan de vele ontmoetingen met mensen en de groeiende eigenwaarde van bewoners, als ze iets kunnen bijdragen.

Hoe zou je werken bij Kwadraad omschrijven? Een organisatie met proactieve collega’s die hart hebben voor de medemens, waarbij de zelfredzaamheid, de eigen kracht en het netwerk van de cliënt een cruciale rol spelen om er sterker uit te komen.

Bianca de Groot, regiodirecteur markt

Hoe lang werk je al voor Kwadraad en hoe ben je hier terecht gekomen? Voorheen werkte ik bij een grote thuiszorgorganisatie, als regiomanager West Nederland. Via een recruiter hoorde ik van Kwadraad. Na een gesprek met de bestuurder van Kwadraad was ik verkocht! Ik ben per 1 mei 2016 overgestapt en heb nooit één dag spijt gehad van die keuze.

Wat is jouw rol binnen Kwadraad? Samen met mijn collega’s ben ik verantwoordelijk voor de contracten met onze contractpartners en voor de goede uitvoering van de contractafspraken. Ook sta ik in verbinding met alle stakeholders en draag bij aan het strategisch toekomstbeleid van de organisatie.

Ik ben verantwoordelijk voor ongeveer 15 gemeenten, die zich in mijn werkgebied bevinden. Met zo’n 150 medewerkers werken we dagelijks hard om onze opdrachten te vervullen. Ik overleg daarom vaak met verschillende gemeentelijke partners, maar ook met netwerkpartners. Ook kijken we met onder andere het team productontwikkeling naar hoe de markt zich ontwikkelt en hoe we daar duurzaam op in kunnen blijven spelen. Zo blijven we continue in ontwikkeling.

Waarom is jouw werk belangrijk? Vanuit mijn rol ben ik als geen ander in staat om hetgeen er ‘buiten’ gebeurt, te verbinden met de ‘binnenwereld’, oftewel met de medewerkers die het werk doen. Een goede verbinding met de teamleden is hierin essentieel!

Wat is voor jou waardevol in je werk? Echt iets bieden dat ertoe doet in de maatschappij en dat we er zijn voor iedereen die het zelf even niet meer (over)ziet. Onze ondersteuning is er altijd op gericht om mensen weer op eigen benen verder te laten gaan, met zeer veel respect, betrokkenheid en zorgvuldigheid.

Hoe zou je Kwadraad in een zin of enkele woorden samenvatten? Kwadraad is een innovatieve, sociaal betrokken organisatie met ruimte voor medewerkers om zich te ontwikkelen, waarbij de kwetsbare inwoners altijd voorop staan. Een bedrijf met een groot hart voor mensen!

Kees Schouten, vrijwilliger

Hoe lang werk je al bij Kwadraad en hoe ben je bij ons terecht gekomen? Toen ik eind 2010 met een goede vertrekregeling stopte bij mijn werkgever, wilde ik graag met mijn kennis en ervaring mensen gaan helpen. Tijdens vergaderingen in de kerk hoorde ik iemand praten over zijn werk bij Kwadraad en zo kwam ik hier terecht. Eerst als vrijwilliger in Woerden vanuit de RAWB (Raad Aangaande Werk en Bijstand) en vanaf november 2016 doe ik hetzelfde werk bij Kwadraad.

Wat is jouw rol binnen het team? Als vrijwilliger bij het spreekuur op donderdagochtend heb ik geen vaste taak. Ik vind het een uitdaging om met getallen bezig te zijn en help mensen met financiële documenten, bijvoorbeeld belastingzaken, toeslagen, betalingsregelingen en kwijtscheldingsaanvragen. Vaak zie ik dezelfde mensen terugkomen aan mijn bureau.

Ik kan goed bezwaarschriften opstellen en vind het leuk om te doen. Ook begeleid ik de cliënt in het vervolgtraject wanneer aanvragen niet gehonoreerd worden. Desnoods tot aan de rechtbank.

Een andere taak is het inzichtelijk maken van regelingen waar mensen recht op hebben. Ik probeer cliënten ook te begeleiden wanneer ik ze doorverwijs naar het UWV, de schulphulpverlening of het bijstandsloket. Mijn ervaring is dat de mensen zich daardoor gesterkt voelen.

Het spreekuur begint om half 10, maar vaak begin ik al wat eerder doordat mensen soms vroeger komen. Ik ga in principe door tot de laatste cliënt geholpen is. Wanneer het een complex probleem is, kan dat wel eens tot 12:30 uur duren.

Wat is het meest opmerkelijke dat je in je werk hebt meegemaakt? Mijn eerste grote succes was een kwestie over een watermeterstand bij de Geschillencommissie. Met mijn hulp hoefde de cliënt een onterechte rekening van € 330 niet te betalen. Het tweede was bij de rechtbank, waar ik hielp om een huisuitzetting te voorkomen. Mijn derde succes was het verlagen van een huurprijs, waardoor de cliënt recht kreeg op huurtoeslag.

Dit zijn korte omschrijvingen van zaken die maanden geduurd hebben. Onze cliënten hebben allemaal een probleem waar ze zelf niet uitkomen.

Monique van Deursen, coördinator buurtbemiddeling

Hoe lang werk je al bij Kwadraad en hoe ben je bij ons terecht gekomen? Ik werk sinds 2018 als coördinator Buurtbemiddeling Gouda bij Kwadraad. Sinds een maand ben ik ook extern vertrouwenspersoon bij Kwadraad. Daarvoor werkte ik twee jaar als projectleider Buurtbemiddeling in Rotterdam. Omdat dit project stopte ben ik gaan zoeken naar een andere organisatie die Buurtbemiddeling in zijn aanbod heeft, en Kwadraad had net een mooie vacature.

Wat is jouw rol binnen het team? Ik ben verantwoordelijk voor alles rondom het organiseren en adequaat uitvoeren van Buurtbemiddeling in Gouda. Met acht coördinatoren levert ons team in vijftien gemeenten Buurtbemiddeling. Ik heb als extra aandachtspunt binnen ons team de coördinatie van PR en communicatie, wat ik erg leuk vind. Daarnaast ben ik extern vertrouwenspersoon bij Kwadraad. Dit heeft niets met mijn rol bij Buurtbemiddeling te maken, maar heeft wel mijn interesse.

Hoe ziet jouw werkdag eruit? Ik bel buren om intakes te doen en te beslissen of Buurtbemiddeling passend is voor hun situatie. Ik deel casussen in en regel van alles zodat bemiddelaars hun werk goed kunnen doen. Soms geef ik presentaties, bijvoorbeeld bij de politie of andere verwijzers. Ik spreek dus veel met buren en met mijn team van 20 vrijwillige Buurtbemiddelaars.

Waarom is jouw werk belangrijk? Buurtbemiddeling helpt buren hun onderlinge problemen op te lossen en de onderlinge communicatie te verbeteren. Dit maakt buren weerbaarder en zelfredzamer, en dat ondersteunt de participatiegedachte waar Kwadraad voor staat.

Wat is voor jou waardevol in je werk? Fijne, enthousiaste collega’s zijn belangrijk voor mij. En goede voorwaarden om je werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Wat is het meest opmerkelijke dat je in je werk hebt meegemaakt?   Dat buren lijnrecht tegenover elkaar stonden, en na de bemiddeling was één van de oplossingen dat de ene buur af en toe de hond van de andere buur ging uitlaten. (Het probleem was stank van ontlasting in de tuin)

Hoe zou je Kwadraad in een zin of enkele woorden samenvatten? Kwadraad is een wendbare, vernieuwende én ondernemende organisatie.

Joanne ten Voorde, pedagoog

Wat is jouw rol binnen het team? Als pedagoog in de thuisbegeleiding help ik ouders met vragen over de opvoeding van hun kind. Daarnaast geef ik tips en help ik bijvoorbeeld om de dag te structureren met behulp van een planning. Ik observeer het gedrag van kinderen en help andere professionals bij onderzoek.

Daarnaast doe ik ook de Rots en Water training voor kinderen. Dit vind ik een hele gave toevoeging. Normaal praat ik voornamelijk met ouders, maar met deze training kan ik veel voor de kinderen zelf betekenen.

Hoe ziet jouw werkdag eruit? In de ochtend heb ik twee afspraken bij cliënten thuis. Tijdens een intake breng ik samen met de ouders de situatie in beeld en bespreken we het probleem. Bij een vervolgafspraak bespreek ik wat mijn plan is en gaan we aan de slag. Dit kan een slaapplan zijn voor een kind dat moeilijk slaapt of we bedenken praktische manieren om met moeilijk gedrag om te gaan.

Regelmatig doe ik een spelletje met een kind, dat kan mij helpen om meer te weten te komen over het kind en over de gezinsdynamiek. Ik ga in overleg met ouders en een kinderarts op zoek naar specialistische zorg voor het kind. Ik help soms ouders met het invullen van formulieren of doe een observatie op school. Ik overleg met een collega over een cliënt en geef de Rots en Water training, maar die is niet het hele jaar door.

Waarom is jouw werk belangrijk? Er is veel vraag naar pedagogische ondersteuning in gezinnen en ik denk niet dat dit de komende tijd zal veranderen. Kwadraad wil kwetsbare mensen in onze samenleving ondersteunen en krachtiger maken. Mijn werk is hier een prachtig voorbeeld van.

Wat is voor jou waardevol in je werk? Als pedagoog in de thuisbegeleiding kan ik laagdrempelig aansluiten bij een gezin. Ik mag letterlijk achter de voordeur meekijken. Voor mij als hulpverlener is dit van onschatbare waarde, omdat het mij helpt om goed aan te sluiten bij de behoeften van de ouders en het kind. Mijn doel is bereikt wanneer de cliënt zich begrepen voelt en het gezin weer verder kan.